5. Ahtanuššama áigi (1970–1995)

Iraida Vinogradova (1937–2004)

Iraida Vinogradova

Iraida Vinogradova. © Davvi Girji.

Riegádii Guoládatnjárggas

Iraida Vinogradova čálii gielddasámegillii, muhto su eatnigiella lei darjjesámegiella. Gielddasámegiela hállet Guoládatnjárggas Ruošša bealde sullii 600 olbmo, muhto darjjesámegiela hállit gal eai leat go moadde. Iraida lei riegádan guovdu Guoládatnjárgga, Čálmme-Varre -siiddas, stuorra Boanni-johkagáttis.

Iraida Vinogradova váccii álgo čieža jagi skuvlla ruovttubáikkistis ja dan maŋŋá son vulggii Sankt Petersburgii oahpaheaddjiallaskuvlii gos son válmmastuvai kemiija, biologiija ja valáštallama oahpaheaddjin.

Son bođii ruovttoluotta Guoládatnjárgii ja barggai doppe oahpaheaddjin 36 jagi. Iraida Vinogradova lei Oktjyabrina Voronova nuorat oabbá, guhte maid lei sámi girječálli.

bildebeskrivelse

Iraida Vinogradova hávdi. © Seija Guttorm / Davvi Girji.

Eatnigiella darjjesámegiella

Irida Vinogradova čálligođii divttaid ja lávlagiid áigá juo, muhto manai guhkes áigi ovdal go su diktagirjjit ilbmagohte. Son barggai Murmánskkas Gielladutkanlágádusas ja barggu olis son gárvvistii iežas eatnigillii, darjjesámegillii, sátnegirjji. Earáiguin ovttas son ráhkadii oahpponeavvuid gielddasámegillii.

Iraida Vinogradova orui Olenogorskkas, Guoládagas. Doppe doaibmá girječálliid searvi Pyssjar (Bearal) masa Iraida maid gulai ja mii movttidahtii su ain čállit eanet. Searvi jorgala Iraida divttaid ruoššagillii. Buot su girjjit, earet vuosttas lea almmustuvvan Norgga bealde, ja dainna lágiin maiddái eará davviriikkaid sámiin lea vejolašvuohta lohkat su divttaid.

Iraida čállá divttainis luonddu čábbodaga, ráhkisvuođa ja ustitvuođa birra. Midjiide lea mávssolaš beassat lohkat sihke Iraida Vinogradova ja eará Ruošša sámi čálliid divttaid go dat addet midjiide gova Ruošša beale Sámiid kultuvrras.

Loga ja guldal mánáiddivttaid maid Iraida lea čállán. Guldal sihke davvisámegillii ja gielddasámegillii.

Iraida Vinogradova divttaid lea Leif Rantala jorgalan davvisámegillii ja diktahápmái lea heivehan Veikko Holmberg.

bildebeskrivelse

Muitobottus 2007:s Olenogorskkas Ruoššas. Iraida bárdni ovddabealde gasku.
© Davvi Girji.

Su girjjit

  • Mu ustibat. Mánáiddivttat (1991) ilmmai Murmanskkas ruoššagillii
  • Mu ustibat. Mánáiddivttat (1994) davvisámegillii ja gielddasámegillii
  • Miŋgá. Mánáiddivttat (2003) davvisámegillii ja gielddasámegillii
  • Buhtes gáldut. Divttat
  • Miŋgá. Jietnagirji. Mánáiddivttat (2007) davvisámegillii ja gielddasámegillii

 

© Davvi Girji OS 2008