6. áigodat: Áigi 1995-logu rájes (nuoramus geardi)

Karen Anne Buljo (1964–)

bildebeskrivelse

Karen Anne Buljo. © Bjørnar Johansen.

Gii lea Karen Anne Buljo?

Karen Anne lea mázelaš ja bargá dál oahpaheaddjin Álttás. Káren Ánne lea bajásšaddan boazodoallobearrašis mii geassái jođii mearragáddái. Son lea maiddái luohteráhkadeaddji ja girječálli.

Maid Karen Anne Buljo čállá?

Káren Ánne mii dovdat buoremusat diktačállin ja juoigin. Son lea čállán muhtin teavsttaid Mari Boine lávlagiidda Idjagieđas CD:ii. Son čállá noveallaid ja mánáide gullugovaid.

  • Pelle Njoammil. Jietnateáhter (CD) (2007)
  • Ábiruvvá. CD. (2007) Mearrasámi luođit ja melodiijat

Lassediehtu

Karen Anne Buljo lea čállán teavsttaid Mari Boine CD-skearrus Idjagieđas. Sáhtát guldalit doppe mo Karen Anne divttat čudjet go Mari daid lávlu.

 


 

© Davvi Girji OS 2008