Seija Guttorm (r. 1957)

Seija Guttorm

Seija Guttorm. © Britt Hansen Biti / Davvi Girji.

Lean riegádan Vuovdaguoikkas, Ohcejoga gielddas. Lean vázzán oahpaheaddjioahpu Oulu Universitehtas ja lean bargan oahpaheaddjin Vuovdaguoikkas, Romssas ja Kárášjogas. Lean maid bargan mánáidgárdejođiheaddjin Romssa Sámi mánáidgárddis, dutkin Sámi Instituhtas, oahpponeavvočállin ja jorgaleaddjin. Dál orun Kárášjogas ja barggan Davvi Girjjis oahpponeavvodoaimmaheaddjin.

Fárru – sámi čáppagirjjálašvuođa čállit ja teavsttat

Neahttaoahpponeavvu lea loahppabargu Oahpponeavvopedagogihka 1 -oahpus Sámi Allaskuvllas 2003:s. Dalle hutken ja ráhkadin málle dán oahpponevvui, ja maŋŋá ohccojuvui ruhtadeapmi dán oahpponeavvu gárvvisteapmái ja almmuheapmái.

Oahpponeavvu lean gohčodan Fárrun. Mu mielas girjálašvuođa fárrui sáhttá olmmoš dego vuolgit johtit. Girjjálašvuohta boahtá dego ivdnás, gelddolaš fárru ja váldá olbmo mieldásis vásáhusaide dán áiggis, dološ áiggis, boahtte áiggis – na, áigerájiid rastá maid.

Kerttu Vuolab čállá Bárbmoáirras-girjjistis ná: «Máinnasheargin lávejedje gohčodit olbmo, guhte leai čeahppi máinnastit. Máinnasteaddji lei dego heargi, mii doalvvui guldaleaddjiidis máidnasiid máilbmái.»

Doaivvun ahte oahpponeavvu livččii ávkkálaš dutnje guhte leat oahppamin sámi čáppagirjjálašvuođa birra. Buot eanemus aŋkke sávan ahte dát oahpponeavvu movttiidahtášii du eanet lohkat sámi girjjálašvuođa.

Giitosat

Giittán Máret Álehttá go lea nu njuovžilit dán doaimmahan, ja Michala, Franke ja Britte go leat nu vuohkasit dahkan duohtan dán teknihkalaččat, referánsajoavkku Mette Anti Gaup ja Inger Eline Eira Buljo rávvagiin ja buohkaid earáid geat leat iešguđetládje veahkehan ja rávven mu dán barggus. Maiddái giittán Sámi Allaskuvllas Ristiinna ja Máhte geat leigga mu oahpaheaddjin ja láidesteaddjin dalle go dán oahpponeavvu jurdaga hutken.

Ovdal almmuhan

  • Oahpa giela 1–5, oahpponeavvu, máŋggus (1985)
  • Oahpaheaddji rávagirji Oahpa giela, máŋggus (1985)
  • Áppes 1, ovttas Helena Valkeapääin (1986)
  • Áppes 2, ovttas Helena Valkeapääin (1987)
  • Dutkanraporta mánáid guovttegielalašvuođa birra Ohcejoga gielddas/ Sámi Instituhtta (1987)
  • Oahpaheaddji rávagirji Áppesii, ovttas Helena Valkeapääin (1988)
  • Formel 6, jorgalan dárogielas sámegillii (1995)

 

© Davvi Girji OS 2008